About European Fishmeal

Members of European Fishmeal

Members  

Marine Ingredients Denmark (Denmark), 2 factories: www.maring.org

United Kingdom Association of Fish Meal Manufacturers (United Kingdom), 4 factories: www.pelagia.com
Pelagia A/S (Ireland), 1 factory: www.pelagia.com
Icelandic Association of Fishmeal Manufacturers (Iceland), 11 factories: www.fif.is
Havsbrun P/F (Faroe Islands), 1 factory: www.havsbrun.fo
Sjømat Norge (Norway), 7 factories: www.sjomatnorge.no
Aucosa (Spain), 1 factory: www.aucosa.com
Eesti Kalatootjate Keskühistu (Estonia), 1 factory: www.fishoil.ee

Associated members  

Norges Sildesalgslag (Norway): www.sildelaget.no
GEA (Denmark): www.gea.com
Haarslev Industries A/S (Denmark): www.haarslev.com
Alfa Laval (Denmark): www.alfalaval.com
PerkinElmer (Sweden): www.perkinelmer.com
JS Proputec A/S (Denmark): www.jsproputec.com
Hedinn (Iceland): www.hedinn.is
UNIT-PUMP A/S (Denmark): www.unit-pump.dk
MONTS s.r.o. (Czech Republic): www.monts.cz/cs/
3A Antioxidants (Spain): https://www.tres-a.net/ 
Fishfacts (Faroe Islands): https://www.fishfacts.com/
Fjell Technology Group A/S (Norway): https://www.fjelltg.no/

Map locations of members and associated members